stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

9.11.2015

Välkommen på konsert till Villa Gyllenberg tisdag 1.12. för att fira Villa Gyllenbergs 35-årsfest. Minna Pensola (violin), Anna Laakso (piano), Västra Helsingfors musikinstituts stråkorkester, Marko Myöhänen (elektronik) och Auri Ahola (dans) framför verk av Ludwig v. Beethoven, Kaija Saariaho och Jean Sibelius.Läs mer

9.11.2015

Tisdag 8.12 firar Villa Gyllenberg Jean Sibelius 150-årsdag med en festkonsert. Kaija Saarikettu (violin) och Teppo Koivisto (piano) framför Jean Sibelius kompositioner för violin och piano samt uruppför Paavo Heininens violinsonat opus 134. Inträde med museibiljett. Konserten börjar kl. 19 Läs mer

4.11.2015

Hjärtligt välkommen till Villa Gyllenberg på farsdagen 8.11 kl. 12-16. Gratis inträde till museet för män.

Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Läs mer
Stipendier

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1.746.800 € för forskningsperioden 2014-2015.

Läs mer