stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

Läs mer
22.4.2015

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses symposium 2015
Tulevaisuuden ihminen – Uutta ihmiskäsitystä etsimässäLäs mer

16.4.2015

Sibelius och hans samtid. Hjärtligt välkommen på Kuhmo Kammarimusiks konsert på Villa Gyllenberg torsdag 7.5 kl. 19.00. Biljetter 25/20 euroLäs mer

15.4.2015

Välkommen på konsert till Villa Gyllenberg söndagen den 26 april kl. 14! Jaani Helander och Joel Papinoja framför Beethovens, KlengelsLäs mer

Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Läs mer
Stipendier

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1.746.800 € för forskningsperioden 2014-2015.

Läs mer