stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

5.10.2015

Gyllenbergs stiftelse lånar ut en värdefull harpa till Sibelius-Akademin. Den första innehavaren av instrumentet är Erasmus-utbytesstudenten Iván Bragado Poveda från Spanien. Läs mer

5.10.2015

Välkommen på dockteater till Villa Gyllenberg onsdag 21.10 kl. 18. I föreställningen Marionetternas besök får vi se en samling föreställningar

2.10.2015

EN LOLITAS BEKÄNNELSER: DISKUSSIONER KRING LOLITA OCH KONST

Välkommen på Villa Gyllenbergs lolitakväll söndag 11.10. kl. 15-18. På konstmuseet får man träffa lolitor, höra på föredrag och delta i diskussionen om lolitamode och konst. Program:Läs mer

Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Läs mer
Stipendier

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1.746.800 € för forskningsperioden 2014-2015.

Läs mer