stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

Läs mer
29.7.2014

Villa Gyllenberg är återigen öppet söndagen den 3 augusti! Välkommen till Villa Gyllenberg på onsdagar kl. 16-20 och på söndagarLäs mer

8.1.2014

Fil.mag museichef Kai Kartio är utnämnd till medlem i Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses styrelse och museinämnden för Villa Gyllenberg från och med 1.1.2014.

Läs mer

8.1.2014

I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi denna månad musikterapeut Pia Teckenberg-Jansson.

Läs mer

Stipendier

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1.746.800 € för forskningsperioden 2014-2015.

Läs mer
Stipendiatintervjuer

I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi denna månad Luciano Bernardi, professor i inre medicin.

Läs mer