stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

4.6.2015

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses årsberättelse 2014 finns nu att läsa på vår hemsidaLäs mer

12.5.2015

Nästa höst utlovas det karnevalistisk stämning och cirkusnöjen på Villa Gyllenberg då utställningen ”Maskerader, cirkusnöjen och gatukonst” öppnar den 16

22.4.2015

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses symposium 2015
Tulevaisuuden ihminen – Uutta ihmiskäsitystä etsimässäLäs mer

Glad sommar!
Villa Gyllenberg stänger för sommaren från midsommar till augusti. Välkommen igen till Villa Gyllenberg söndagen den 2 augusti! Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses personal önskar alla en trevlig sommar!
Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Läs mer