stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

3.2.2016

Utställningen “Samlandets fascination och nätverk i konsten – UPM Kymmenes kulturstiftelses jubileumsutställning” visas på Villa Gyllenberg 23.3-22.6.2016.Läs mer

2.2.2016

Gratis inträde till Villa Gyllenberg med Museikortet från och med den 10 februari!Läs mer

12.1.2016

Onsdag 10.2.2016 kl. 18 håller Villa Gyllenbergs chefsguide Sue Cedercreutz-Suhonen ett anförande på finska på museet om Helene Schjerfbecks liv, konst och modeller. Föredraget baserar sig till stor del på publikationen Helene Schjerfbeck – Malleja, Modeller, Models som utkommit i tre upplagor under 2000-taletLäs mer

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse utlyser understöd för medicinsk forskning för perioden 2016-2017
Forskningen skall anknyta till psykosomatiska sjukdomar (psykets inverkan på somat), blodsjukdomar eller psykiska faktorers inverkan på blod och blodcirkulation.Läs mer
Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Läs mer