stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

29.2.2016

Under våren 2016 ordnas flera konserter på Villa Gyllenberg. Hjärtligt välkomna. Mera information på sidan EvenemangRead more

3.2.2016

Utställningen “Samlandets fascination och nätverk i konsten – UPM Kymmenes kulturstiftelses jubileumsutställning” visas på Villa Gyllenberg 23.3-22.6.2016.Read more

2.2.2016

Gratis inträde till Villa Gyllenberg med Museikortet från och med den 10 februari!Read more

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse utlyser understöd för medicinsk forskning för perioden 2016-2017
Forskningen skall anknyta till psykosomatiska sjukdomar (psykets inverkan på somat), blodsjukdomar eller psykiska faktorers inverkan på blod och blodcirkulation.Read more
Stipendiatintervjuer
I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi Anne-Marie Somero Read more