stiftelsen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är en av Finlands ledande bidragsgivare inom den psykosomatiska och antroposofiska medicinen och därtill anslutna naturvetenskapliga forskningen samt inom blodforskningens område.

museum

Konstmuseet Villa Gyllenberg är ett av de främsta privata museerna i Finland. Det ägs av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och befinner sig i donatorernas forna hem på Granö i västra Helsingfors.

aktuellt

Läs mer
16.12.2014

Sibelius-samfundet har överräckt den ansedda Sibelius-medaljen åt mus.dr. Folke Gräsbeck. Ceremonin ägde rum på konstmuseet Villa Gyllenberg 15.12. Sibelius-medaljen utkomLäs mer

11.11.2014

Fira Sibeliusdagen och den finländska musikens dag 8.12 med konsert på Villa Gyllenberg! Sibelius-Akademins studenter framför musik av Sibelius, Englund,Läs mer

27.8.2014

Utställningen Shades of Memory – Muistijälkiä – Minnesfragment av Mia Damberg på 17.09.2014–18.01.2015 är den första utställningen med samtidskonst påLäs mer

Stipendier

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse delar ut 1.746.800 € för forskningsperioden 2014-2015.

Läs mer
Stipendiatintervjuer

I vår serie av stipendiatintervjuer presenterar vi denna månad Liisa Keltikangas-Järvinen. Forskningschef, Psykologiska institutionen, Helsingfors universitet

Läs mer