Museo auki ke-to 12-17 & la-su 11-17.

Sigrid Schauman - Taide tunteiden kuvana

Sigrid Schauman - Taide tunteiden kuvana

Näyttely Sigrid Schauman – Taide tunteiden kuvana tutustutti katsojan Sigrid Schaumanin taidenäkemykseen hänen teostensa ja kriitikonuransa kautta. Näyttelyssä oli esillä nelisenkymmentä väreihin ja valoon keskittyvää maisemaa, herkkiä alastontutkielmia ja omakuvia sekä niiden rinnalla otteita Schaumanin arvosteluista modernistitaiteilijoiden töistä. Schauman oli avoin kansainvälisille vaikutteille. Sekä hänen maalauksensa että taidekirjoituksensa edistivät värimaalauksen ja modernismin tuloa Suomeen.

Schauman pyrki henkisyydestä heijastuvan kauneuden kuvaamiseen ja totesikin monessa yhteydessä, että taide antaa tunteille visuaalisen hahmon.