OBS! Stängt 27.3-25.4 p.g.a. utställningsbyte.

Nytt konstverk till samlingen

Nytt konstverk till samlingen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har till sina samlingar förvärvat Helene Schjerfbecks okända oljemålning La Coiffure Bleu d’après Guys (1940). Målningen är signerad d'après Guys HS. Målningen har inte tidigare visats i Finland. Helene Schjerfbeck återskapade många verk av den fransk-holländska konstnären Constantin Guys. Guys målningar av den moderna, modemedvetna parisiskan intresserade Helene Schjerfbeck, som även själv var intresserad av klädmode. Konstverket kan ses på Villa Gyllenberg under öppethållningstiderna fr.o.m. lördag 26.5.2018.

”Målningen har så vitt man vet varken varit framme på utställningar i Finland eller Sverige och inte heller utställd på Helene Schjerfbecks 150-årsjubileumsutställning i Konstmuseet Ateneum 2012–2013”, berättar Nina Zilliacus, intendent för Villa Gyllenberg.

Schjerfbecks vän Einar Reuter nämner verket i sin första monografi, som publicerades 1953 under pseudonym H. Ahtela. Där står invid nr 863: ”La coiffure bleue. Eft. Guys. 1940. Olja. Förr: Stenman.” Stenman var således målningens första ägare. Man har trott att verket finns i Sverige. Helene Schjerfbeck nämner också målningen ett par gånger i sina brev till Einar Reuter. På 1970-talet förvärvades verket av en finsk konstsamlare och har, såsom tidigare nämnts, inte setts på konstutställningar.

La Coiffure Bleu d’après Guys är målad i blågråa toner och föreställer en parisisk fröken klädd i en aftonklänning och sitt vackert friserade hår har hon prytt med blåa scarfer. Helene Schjerfbeck beundrade en del konstnärer och skapade parafraser på deras verk under hela sitt liv. Ofta fann hon dessa målningar i konstböcker och konsttidskrifter. Hon beundrade mycket den fransk-holländska konstnären Constantin Guys, som blivit känd som skildrare av den modemedvetna parisiskan och det moderna livet. I brist på modeller återskapade Schjerfbeck flera av Guys verk under åren 1917–1943. Schjerfbeck var intresserad av mode och kläder, vilket innebar att Guys målningar av den moderna, modemedvetna och vackra parisiskan tilltalade henne. Hon ansåg ”Guys vara farlig men fascinerande”.

Det finns en annan, tidigare målning ”d’après Guys” av Helene Schjerfbeck i Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses samlingar. Verket heter La Dame au Chapeau Bleu enligt Constantin Guys (1925–27). Ane Gyllenberg var speciellt förtjust i nämnda verk som han själv förvärvat till sina samlingar. Då den gyllenbergska samlingen ställdes ut i Stenmans konstsalong i Stockholm 1944 prydde ett fotografi av målningen inbjudningskortet till vernissagen. Genom nyförvärvet växer samlingen med en nyare, modernare Schjerfbeck-tolkning av ett verk inspirerat av Constantin Guys.

”I Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse är vi glada och stolta över att kunna införliva den här intressanta och alldeles okända målningen i vår Schjerfbeck-samling, som efter nyförvärvet består av 38 målningar, som hon skapat under alla perioder av sin målarkarriär”, konstaterar Nina Zilliacus.

Verket kan ses på Villa Gyllenberg under öppethållningstider fr.o.m. lördag 26.5.2018.