Museet stängt p.g.a. renovering. Vi öppnar i februari 2022.

Biljetter & öppethållning

Öppethållningstider

Museet stängt p.g.a. renovering! Vi öppnar i januari 2022.