Museet öppet ons-tor 12-17 & lör-sön 11-17.

Samlingarna

Konstsamlingen

Signe och Ane Gyllenberg ville omringa sig med skön konst som vidgar vyer. Konstsamlingen, bestående av målningar, skulptur, grafik och konsthantverk, uppstod främst under 1920- till 1960-talen. Makarna ville göra samlingen tillgänglig för allmänheten och donerade därför hela samlingen till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, som upprätthåller Villa Gyllenberg. Konstmuseet utgör en harmonisk helhet med sin konstsamling, hemmet med bibehållen interiör och den vackra naturen som breder ut sig på udden.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstsamling omfattar främst finsk konst med ett tidsspann från Isak Wacklins Mansporträtt (1756) till Juhani Linnovaaras surrealistiska målningar från 1960-talet. Den finska guldåldern och modernismen är särskilt välrepresenterade. Helene Schjerfbecks målningar utgör, med nästan 40 målningar, ritningar och grafikblad, den största helheten av en enskild konstnärs verk.

I konstsamlingen ingår även internationell konst, som exempelvis äldre europeisk konst från 1500- till 1700-talen, grafikblad av Salvador Dalí samt några äldre orientaliska konstföremål.

I dag består Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konstsamling av ca 400 konstverk och den utökas tidvis med nyinköp.

Schjerfbecksamlingen

Helene Schjerfbeck (1862–1946) var Ane Gyllenbergs favoritkonstnär och hennes verk är välrepresenterade i den gyllenbergska samlingen.

Helene Schjerfbeck räknas som en av Finlands främsta konstnärer genom tiderna. Hennes konstverk uppskattas högt av både inhemsk och utländsk publik.

Lövhyddohögtiden
(1883) var den första målningen av Schjerfbeck som Ane Gyllenberg skaffade till sin konstsamling. Han köpte verket av sin vän, konsthandlaren Gösta Stenman på 1930-talet. Under de kommande åren köpte Gyllenberg ett flertal verk av konstnären och brevväxlade med henne för att få närmare uppgifter om konstverken.

En del av verken som köptes till samlingen byttes ut mot andra konstverk under årens lopp, och några gick i arv till döttrarna. Vid Ane och Signe Gyllenbergs död år 1977 omfattade konstsamlingen 380 verk, varav 26 var målade av Helene Schjerfbeck. Ett flertal målningar av konstnärinnan har anskaffats efter parets frånfälle och idag ingår 39 verk av Helene Schjerfbeck i den gyllenbergska samlingen. De tidigaste verken är från 1870-talet och de senaste från år 1945. Förutom målningar omfattar samlingen även skisser och grafikblad av Schjerfbeck. Den senaste anskaffningen gjordes hösten 2019 då målningen Gula rosor (1942) köptes till samlingen via en auktion.

En stor del av Schjerfbeck-samlingen är permanent utställd i Villa Gyllenberg. Lövhyddohögtiden (på bilden) hänger på paradplats i matsalen, precis som på Signe och Ane Gyllenbergs tid.

Sue Cedercreutz-Suhonen, Villa Gyllenbergs före detta chefsguide, berättar nedan om Helene Schjerfbecks liv och presenterar hennes målningar i museet. Videon är delad i fem delar och inspelad hösten 2017. Klaus Suhonen stod för inspelning och editering.

Guidade turer kan bokas genom att skicka e-post till adressen villa@gyllenbergs.fi.

Föremålssamlingen

Förutom konst ingår även föremål och möbler i den gyllenbergska samlingen. En stor del av de föremål och möbler som hörde till Villa Gyllenbergs interiör under Signes och Anes tid finns bevarad i museet. Föremålssamlingen omfattar bland annat porslins- och silverföremål, flera serviser, takkronor, mattor och möbler. De flesta möblerna kan ses på sina ursprungliga platser i hemmuseet.

Boksamlingen

Boksamlingen omfattar 722 verk varav 185 finns publicerade på tjänsten Finna. Boksamlingen befinner sig på Villa Gyllenberg.

Tyngdpunkten ligger på litteratur som berör religion eller samhälle. Det äldsta verket är Novum testamentum från år 1639. I samlingen ingår några rariteter, som Anders Zetterbergs Journalisten, eller Utwalda Samlingar i Blandade Ämnen hämtade i synnerhet ur de Nyaste och Bästa Engelska Journaler; till nytta och nöje för Medborgare af bägge könen från år 1794, Cholera Bullentinerpe: Dagsförteckningarne öfwer dem af Åbo Stads Innevånare, hwilka insjuknat, tillfrisknat eller dödt i Cholera Farsoten 1831–1832 från år 1832 samt Biblia: Pyhä Raamattu som publicerades av Suomalaisen kirjallisuuden seura år 1852. En del av samlingens äldsta verk konserverades hösten 2020. Du hittar samlingen via den här länken.

Verken kan inte lånas men det är möjligt att bekanta sig med enstaka verk i forskningssyfte. Intresserade bör ta kontakt i god tid med museets amanuens Sofia Simelius, sofia.simelius@gyllenbergs.fi.

Samlingarna på nätet

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses konst-, föremåls-, samt boksamling finns publicerade på nätplattformen finna.fi. Här en länk till våra samlingar på Finna.