Stängt för utställningsbyte 10-25.6.2024.

Om museet

Signe och Ane Gyllenberg grundade år 1949 en stiftelse för medicinsk forskning och för att upprätthålla en konstamling. Paret önskade att samlingen blir tillgänglig för allmänheten och småningom föddes tanken om att låta bygga ett galleri i anslutning till hemmet.

Signe och Ane Gyllenbergs hem, Villa Gyllenberg, ritades av Matti Finell och stod färdigt 1938. År 1955 utvidgades villan med en ny matsal.

Galleriet ritades av arkitektbyrå Ålander – Packalén – Korsström med Per-Mauritz Ålander som huvudarkitekt och byggdes i slutet av 1970-talet. Ålander har arbetat för Alvar Aalto och vissa drag i galleriet har en känsla av Aaltos arkitektoniska arv.

År 1977 gick både Ane och Signe Gyllenberg ur tiden. Galleriets byggnadsarbeten utfördes i slutet av 1970-talet och som museum invigdes Villa Gyllenberg officiellt i december 1980.

Museet idag

I museet ställs ut både stiftelsens egen konst- och föremålssamling permanent och därtill arrangeras specialutställningar med inlånade verk.

I hemmuseet finns konst från den finska guldåldern, samt äldre europeisk konst. Salongen, lilla salongen, matsalen och tamburen är inredda med hemmets ursprungliga möbler, tavlor och föremål.

I museets andra våning finns ett fåtal målningar, villans gamla badrum och ett grönrum. Där finns även en liten utställning om familjen Gyllenberg, huset och trädgården samt Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

I övre vånigen visas även två ca 20 minuter långa filmer. Den ena är från 2012 och berättar om stiftelsen och Ane Gyllenberg, och den andra från 2022 och berättar om samlingsarbete som utfördes i samband med museets renovering 2021.

På 2010-talet växte museets besökarantal och det blev uppenbart att utrymmena behövde renoveras. I samband med grundrenoveringen 2020-21 byggdes även en ny entré med museibutik och publika utrymmen. Den nya tillbyggnaden ritades av Nomad arkkitehdit med Anna-Mari Gramatikova-Lindberg som huvudarkitekt.

Museets renovering stod klar i slutet av 2021 och museet återöppnades för publiken 2.2.2022.