OBS! Stängt 27.3-25.4 p.g.a. utställningsbyte.

Tack Nina!

Tack Nina!

Nu är det Villa Gyllenbergs intendent Nina Zilliacus som står i tur att avtackas. Nina har jobbat för oss sedan 2010 och under den tiden verkligen lyft vår museiverksamhet till helt nya höjder. Den ena framgångsrika utställningen har avlöst den andra och dessutom har vi under hennes ledning äntligen gett ut ett heltäckande verk om vår konstsamling.

Hon kommer nu att jobba som freelancer och som självständig kurator med enskilda utställnings- eller bokprojekt. Konst och kultur står Nina nära och vi kommer att se henne på olika utställningar och evenemang.

För vår del tackar vi Nina varmt och innerligt för hennes fantastiska jobb för Gyllenbergs stiftelse.