Museet öppet ons-tor 12-17 & lör-sön 11-17.

Tosen Iwasaki: The Sense of Wonder Ⅷー Rak linje 15.10.2022-8.1.2023

Tosen Iwasaki: The Sense of Wonder Ⅷー Rak linje 15.10.2022-8.1.2023

Om utställningen

Tosen Iwasakis kalligrafi är ett rumlande av linjer som koncentrerats till ett område. Detta beror på konstnärens vilja att sammanbinda raka linjer som fortsätter i det oändliga.

Hennes ord stiger tydligt fram. Man kunde säga att ett verk är en dikt.

En dikt, en form.

Verken som baserar sig på raka linjer påminner om Piet Mondrian, men i stället för att linjen fortsätter i oändlighet blåser konstnären av det med ett sugrör. Linjen har gjorts oändligt lång. Till slut blåses den upp i det blå tillsammans med diktens betydelse.

Yamamoto Hisashi
shodō-konstnär, nutidskonstnär, kurator för utställningen

Utställningen är en miniutställning som omfattar ett tiotal verk utställda i hemmuseets övre våning samt i museicaféet. Utställningen förverkligas i samarbete med japanska ambassaden.
OBS! Övre våningen av Villa Gyllenbergs hemmuseum nås endast via trappor, utrymmet är inte lätt tillgängligt. Öppethållning enligt museets öppethållningstider ons, lör sön kl. 12-17. Inträde 12/10 €, Museikortet. Under 18-åringar 0 €.

Konstnären presenterar sig

Shodō (kalligrafi) kom till Japan från Kina och utvecklades vidare. Liksom andra började även jag min bana i en kalligrafiskola, där jag lärde mig grunderna i shodō genom att kopiera gamla texter. Utan att märka det gick jag från att tänka ”jag vill skriva vackra tecken” till att tänka ”jag vill skriva tecken endast jag kan skriva”. Jag började skriva egna dikter och tecknen i dem med min egen stil, som avviker från den traditionella stilen.

Om jag med ett uttryck skulle beskriva känslan som min kalligrafi väcker skulle det vara The Sense of Wonder, vilket också är temat för min utställning. Det är även titeln på Rachel Carsons bok och hon har beskrivit uttrycket med orden: ”the sense to look at mystery and wonder”.

För att förmedla den här känslan och hitta nya uttrycksformer bekantade jag mig för några år sedan med ART SHODO -rörelsen. I min vänkrets uppmuntrat vi nuförtiden varandra att utvecklas genom att utöva shodō-kalligrafi som konst och inte som traditionell kultur.

Kännetecknande för kalligrafin är omöjligheten att korrigera penselns drag; användandet av bläck leder till slumpartade resultat. I enlighet med konceptkonstens ordkonst vill jag i bilden föra samman mina tankar med en dikt.

Tosen Iwasaki
shodō-kalligraf

Bild: Tosen Iwasaki, Absolut nollpunkt. Foto: Tosen Iwasaki .