Museet stängt 12.9-14.10.2022.

Wäinö Aaltonen - Känd och okänd

Wäinö Aaltonen - Känd och okänd

Utställningen Wäinö Aaltonen - Känd och okänd på Villa Gyllenberg bjöd på både skulpturer och bildkonst av konstnären. Med fanns den gyllenbergska samlingens egna verk, samt verk inlånde bl.a. från Wäinö Aaltonens museum.