Museet stängt p.g.a. renovering. Vi öppnar i februari 2022.

Välkommen till Villa Gyllenberg

Välkommen till Villa Gyllenberg

Villa Gyllenberg erbjuder meningsfulla upplevelser av skönhet, kunskap och medveten närvaro.

Museet öppet

Idag stängt

I tiden. Samling Ane Gyllenberg

Kommande

I tiden. Samling Ane Gyllenberg

Kommande

02.02.2022–10.04.2022

Tidigare utställningar