Museet stängt 12.9-14.10.2022.

Välkommen till Villa Gyllenberg

Välkommen till Villa Gyllenberg

Villa Gyllenberg erbjuder meningsfulla upplevelser av skönhet, kunskap och medveten närvaro.

I tiden. Samling Ane Gyllenberg 15.10.2022–26.3.2023

Kommande

I tiden. Samling Ane Gyllenberg 15.10.2022–26.3.2023

Kommande

15.10.2022-26.03.2023

Tidigare utställningar