Stängt för utställningsbyte 10-25.6.2024.

Donation till konstamlingen

Donation till konstamlingen

I november 2023 fick Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse en donation i form av två tavlor. Donatorn är ättling till det gyllenbergska paret och verken har ursprungligen införskaffats av Ane och Signe Gyllenberg och sedan gått i arv.

Båda tavlorna är havsvyer och små till formatet. Den ena av dem (på bilden) är av särskilt intresse, eftersom den är Ane Gyllenbergs första konstinköp. Verket köpets hösten 1909 för 5 mk och kommer efter små konserveringåtgärder att visas i hemmuseets övre våning våren 2024.

Den andra lilla tavlan är en havsutsikt från Capri och har sannolikt införskaffats under någon av Anes och Signes resor. Gyllenbergs besökte Capri i maj 1934, och målningen kan antas vara inköpt under denna resa.

Vi är tacksamma för donationen och den nya information den medför.