Museet öppet ons, lör, sön kl. 12-17.

Torsten Wasastjerna – Sagornas och fantasins värld 11.5–11.9.2022

Torsten Wasastjerna – Sagornas och fantasins värld 11.5–11.9.2022

En förlorad sagovärld väcks åter till liv

Torsten Wasastjerna (1863–1924) var en av den finska guldålderns betydelsefulla konstnärer. Hans centrala konstnärliga produktion härstammar från perioden 1880–1910-talet. Wasastjerna studerade i Düsseldorf och Paris, och övergick från realistiskt landskapsmåleri till impressionism och symbolism. På utställningen presenteras hela hans produktion, från studieåren i Düsseldorf till landskapen under hans sista levnadsår.

Omkring sekelskiftet 1900 målade han mycket stora målningar med sago- och fantasimotiv. I bakgrunden fanns en oro för att sagornas och fantasins värld skulle vika undan för den förnuftiga rationalismens segertåg och försvinna. I sina målningar väcker Wasastjerna den förlorade sagans värld till liv.

Torsten Wasastjerna var en man som gick sin egen väg. Han trodde att även om hans egen tid inte förstod hans konstnärliga strävanden, så skulle kommande generationer inse det säregna i hans konst och förstå att uppskatta den. Kanske har den tiden kommit?

För den moderna människan är sago- och fantasimotiven och den visuella stilen bekanta från fantasylitteraturen och -filmerna, från sagans bildtradition och dataspelens estetik. Vi är också oroliga för att naturens mångfald ska försvinna, och för att konst och fantasi ska ringaktas under effektivitetens tidsålder. Wasastjernas verk känns överraskande moderna.

Målare, poet, skulptör, fotograf

Wasastjerna var en mångsidig och produktiv konstnär. Han var en skicklig tecknare, flitig målare, skulptör och grafiker. Dessutom skrev han ett flertal diktverk och andra litterära publikationer, var intresserad av fotografi, spelade violin och komponerade till och med några melodier till sina egna dikter. Han gav ut åtskilliga diktböcker, prosatexter och pamflettliknande skrifter och uttryckte skarpt sina åsikter i tidningarna. Han hörde dessutom till vårt lands första moderna konstgrafiker, även om den sidan av hans konst har förblivit rätt okänd för senare generationer. Han arbetade dessutom som skulptör, men också den sidan av hans produktion har blivit mindre uppmärksammad, liksom också hans keramik.

Den bortglömde konstnären lyfts nu fram i en utställning och en bok

Torsten Wasastjerna har sällan fått uppmärksamhet. Utställningen på Villa Gyllenberg kartlägger och omvärderar Wasastjernas konst som en del av sin tids konstfält. En del av utställningens målningar, teckningar och grafiska blad har inte visats på över hundra år, och en del visas nu för första gången för allmänheten.

I samband med utställningen publiceras boken Torsten Wasastjerna – Sagornas och fantasins värld (Parvs) skriven av utställningens kurator FD Erkki Anttonen. Boken fokuserar särskilt på konstnärens storskaliga symbolistiska fantasi- och sagomotiv, som har fått föga uppmärksamhet i tidigare forskning.

Bild: Torsten Wasastjerna, Ängel Mikael som besegrat draken, 1900–1906. Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Museets öppethållningstider är ons, lör, sön kl. 12-17.
Gruppbokningar via villa@gyllenbergs.fi

Läs mera om biljetter och öppethållning.