Museet öppet ons-tor 12-17 & lör-sön 11-17.

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses boksamling nu på Finna

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses boksamling nu på Finna

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses boksamling har publicerats på tjänsten finna.fi. Boksamlingen hörde till paret som grundade stiftelsen och samlingen finns i deras forna hem, konst- och hemmuseet Villa Gyllenberg. Boksamlingen kom till stiftelsen via parets donationstestamente.

Boksamlingen omfattar 722 verk varav 185 finns på Finna. Tyngdpunkten ligger på litteratur som berör religion eller samhälle. Det äldsta verket är Novum testamentum från år 1639. I samlingen ingår några rariteter, som Anders Zetterbergs Journalisten, eller Utwalda Samlingar i Blandade Ämnen hämtade i synnerhet ur de Nyaste och Bästa Engelska Journaler; till nytta och nöje för Medborgare af bägge könen från år 1794, Cholera Bullentinerpe: Dagsförteckningarne öfwer dem af Åbo Stads Innevånare, hwilka insjuknat, tillfrisknat eller dödt i Cholera Farsoten 1831–1832 från år 1832 samt Biblia: Pyhä Raamattu som publicerades av Suomalaisen kirjallisuuden seura år 1852. En del av samlingens äldsta verk konserverades hösten 2020. Du hittar samlingen via den här länken.

Verken kan inte lånas men det är möjligt att bekanta sig med enstaka verk i forskningssyfte. Intresserade bör ta kontakt i god tid med museets amanuens Sofia Simelius, sofia.simelius@gyllenbergs.fi.