Museet öppet ons, lör, sön kl. 12-17.

Villa Gyllenberg stängs i oktober 2020 för om- och nybyggnad, öppnar igen om drygt ett år

Villa Gyllenberg stängs i oktober 2020 för om- och nybyggnad, öppnar igen om drygt ett år

Villa Gyllenberg stänger söndagkväll 11.10.2020 då den pågående utställningen Vägen till dold kunskap avslutas. Vid årsskiftet inleds en omfattande ombyggnad av hem- och konstmuseet på Granö i Helsingfors. Museets föråldrade husteknik uppdateras och samtidigt får museet en tillbyggnad för att motsvara det växande besökarantalets behov.

Ny tillbyggnadsdel byggs för att motsvara det växande antalet besökare

Antalet besökare på Villa Gyllenberg har under de senaste åren ökat med råge. För tio år sedan besöktes museet av endast ca 3000 personer årligen, men 2019 var antalet uppe i rekordmånga 28 500 personer– 60 procent fler än året innan.

”Vi är verkligen glada att folk har hittat till Villa Gyllenberg. Ökningen av besökarantalen har gått hand i hand med professionaliseringen av museiverksamheten och de lyckade utställningsvalen vi gjort. Samtidigt har vi kunnat förlänga museets öppettider, och tack vare Museikortet har vi också kunnat nå allt flera nya besökare” kommenterar museets intendent Siiri Oinonen.

I och med det ökade antalet besökare har det också blivit uppenbart att museilokalerna behöver uppdateras. Hemmuseet, Ane och Signe Gyllenbergs forna hem, byggdes 1938 och galleridelen med plats för utställningar öppnades 1980.

”Museets nuvarande ingång på hemmuseets sida är för liten under dagar med många besökare, och museets kringverksamhet behöver större lokaler.”

Förutom att hustekniken kommer att uppdateras kommer ombyggnaden också att omfatta en helt ny utbyggnadsdel på den plats där det nu finns en gång mellan hemmuseet och den nuvarande galleridelen. Den drygt hundra kvadratmeter stora tillbyggnaden kommer bland annat att få en ny ingång, plats för biljettförsäljning och för en museibutik. Under ombyggnadsarbetet kommer också museets café och personalutrymmen att uppgraderas. Tillbyggnaden har ritats av den Helsingforsbaserade arkitektbyrån Nomad Arkkitehdit.

Oinonen kommenterar: ”Den nya tillbyggnaden kommer att respektera såväl det gamla hemmets som galleribyggnadens karaktär, men representerar samtidigt tydligt sin egen tid. Utbyggnaden förbättrar museets tillgänglighet och museibesökarnas upplevelse. De egentliga utställningslokalerna kommer inte att förändras, med undantag för de tekniska förbättringarna.”

Villa Gyllenberg återöppnas i början av 2022 med en utställning som presenterar museets egen samling.

Bild: Arkitektplanering Nomad Arkkitehdit Oy, bildanpassning Noyale. Photo: Niklas Mäkelä.